خدمات ما

[vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1551054485368{padding-right: 7px !important;padding-left: 7px !important;}”][it_iconbox icbx_cust_shape=”btn2″ border_style=”dashed” icbx_title=”کاملاً بهینه شده” icbx_title_weight=”” icbx_subtitle_weight=”” icon_typ=”image” icon_size=”custom” icon_anim=”anim_zoom” icon_color_type=”color” icon_bg_type=”color” icon_shadow=”1″ icon_hover_bg_type=”color” icon_type=”material” icon_padding=”13″ icon_material=”vc-material vc-material-add_alert” icon_color=”#ef2673″ padd_top=”40″ padd_right=”40″ padd_bottom=”40″ padd_left=”40″ border_width=”1″ border_color=”#aaaaaa” border_radius=”15″ icon_width=”110″ icon_height=”110″ icon_image=”8443″ title_size=”22″]چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و  مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 

[/it_iconbox][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1551054490207{padding-right: 7px !important;padding-left: 7px !important;}”][it_iconbox icbx_cust_shape=”btn1″ border_style=”dashed” icbx_title=”کادربندی RAYS” icbx_title_weight=”” icbx_subtitle_weight=”” icon_typ=”image” icon_size=”custom” icon_anim=”anim_zoom” icon_color_type=”color” icon_bg_type=”color” icon_shadow=”1″ icon_hover_bg_type=”color” icon_type=”material” icon_padding=”13″ icon_material=”vc-material vc-material-add_alert” icon_color=”#ef2673″ padd_top=”40″ padd_right=”40″ padd_bottom=”40″ padd_left=”40″ border_width=”1″ border_color=”#aaaaaa” border_radius=”15″ icon_width=”110″ icon_height=”110″ icbx_bg_color=”#f3faff” icon_image=”8444″ title_size=”22″]چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و  مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 

[/it_iconbox][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1551054495119{padding-right: 7px !important;padding-left: 7px !important;}”][it_iconbox icbx_cust_shape=”btn2″ border_style=”dashed” icbx_title=”راستچین و فارسی” icbx_title_weight=”” icbx_subtitle_weight=”” icon_typ=”image” icon_size=”custom” icon_anim=”anim_zoom” icon_color_type=”color” icon_bg_type=”color” icon_shadow=”1″ icon_hover_bg_type=”color” icon_type=”material” icon_padding=”13″ icon_material=”vc-material vc-material-add_alert” icon_color=”#ef2673″ padd_top=”40″ padd_right=”40″ padd_bottom=”40″ padd_left=”40″ border_width=”1″ border_color=”#aaaaaa” border_radius=”15″ icon_font_size=”50″ icon_width=”110″ icon_height=”110″ icon_image=”8445″ icbx_bg_color=”#f3faff” title_size=”22″]چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و  مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 

[/it_iconbox][/vc_column][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1551054500027{padding-right: 7px !important;padding-left: 7px !important;}”][it_iconbox icbx_cust_shape=”btn1″ border_style=”dashed” icbx_title=”پلاگین‌های پریمیوم” icbx_title_weight=”” icbx_subtitle_weight=”” icon_typ=”image” icon_size=”custom” icon_anim=”anim_zoom” icon_color_type=”color” icon_bg_type=”color” icon_shadow=”1″ icon_hover_bg_type=”color” icon_type=”material” icon_padding=”13″ icon_material=”vc-material vc-material-add_alert” icon_color=”#ef2673″ padd_top=”40″ padd_right=”40″ padd_bottom=”40″ padd_left=”40″ border_width=”1″ border_color=”#aaaaaa” border_radius=”15″ icon_width=”110″ icon_height=”110″ icon_image=”8446″ title_size=”22″]چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و  مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

[/it_iconbox][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_main=”color” skew_bg=”yes” skew_dir=”center” skew_width=”90″ skew_height=”100″ skew_deg=”-5″ section_bg_color=”#f3faff” skew_radius_top=”50″ skew_radius_left=”50″ skew_radius_right=”50″ skew_radius_bottom=”50″][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1551053000836{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][it_heading heading_style=”simple” heading_align=”centered” tag=”h4″ font_weight=”” margin_bottom=”40″ size=”22″]پروژه‌های انجام شده[/it_heading][it_pie foregroundborderwidth=”1″ percent=”70″ percentagetextsize=”7″ use_icon=”1″ backgroundcolor=”#edf6fc” foregroundcolor=”#ef2673″ icon_param=”stline-login-keys” icon_size=”5″ icon_color=”#ef2673″][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1551053005824{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][it_heading heading_style=”simple” heading_align=”centered” tag=”h4″ font_weight=”” margin_bottom=”40″ size=”22″]برنامه‌های فعلی[/it_heading][it_pie foregroundborderwidth=”1″ percent=”40″ percentagetextsize=”7″ use_icon=”1″ backgroundcolor=”#edf6fc” foregroundcolor=”#dd5454″ icon_param=”stline-checklist-pen” icon_size=”5″ icon_color=”#dd5454″][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1551053011151{padding-right: 70px !important;padding-left: 70px !important;}”][it_heading heading_style=”simple” heading_align=”centered” tag=”h4″ font_weight=”” margin_bottom=”40″ size=”22″]شرکت کنندگان[/it_heading][it_pie foregroundborderwidth=”1″ percent=”85″ percentagetextsize=”7″ use_icon=”1″ backgroundcolor=”#edf6fc” foregroundcolor=”#3ec971″ icon_param=”stline-multiple-man-woman-1″ icon_size=”5″ icon_color=”#3ec971″][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_main=”gradient” equal_height=”yes” skew_bg=”yes” row_shape=”btn4″ skew_dir=”right” skew_width=”37″ skew_height=”80″ skew_deg=”-100″ section_bg_grad=”-webkit-linear-gradient(left, #ef2673 0%, #2032aa 100%)” skew_radius_top=”50″ skew_radius_left=”50″ css=”.vc_custom_1552269385821{margin-top: 120px !important;padding-top: 50px !important;padding-bottom: 250px !important;}”][vc_column width=”7/12″][vc_single_image image=”8397″ img_size=”full” alignment=”right” css=”.vc_custom_1551660474716{margin-right: -90px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”5/12″ css=”.vc_custom_1552269586392{padding-top: 30px !important;padding-right: 60px !important;}”][it_heading heading_style=”style2″ heading_align=”right” font_weight=”” weight=”” size=”45″]پوسته باکیفیت…[/it_heading][vc_progress_bar barsstyle=”prog3″ barshape=”rounded” values=”%5B%7B%22label%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%22%2C%22value%22%3A%2270%22%2C%22color%22%3A%22custom%22%2C%22customcolor%22%3A%22%234dad1a%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2285%22%2C%22color%22%3A%22custom%22%2C%22customcolor%22%3A%22%231e73be%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%22%2C%22value%22%3A%22100%22%2C%22color%22%3A%22custom%22%2C%22customcolor%22%3A%22%23dd9933%22%7D%5D” units=”%”][vc_row_inner idl_shad=”1″ it_animation=”fadeInUp” css=”.vc_custom_1551227760537{background-color: #ffffff !important;border-radius: 35px !important;}”][vc_column_inner width=”3/12″ css=”.vc_custom_1497742217257{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][it_counter use_icon=”” title_font_weight=”” item_value=”98″ item_font_weight=”” item_title=”پروژه‌ها” numbers_color=”#ef2673″ numbers_size=”36″][/it_counter][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”6/12″ css=”.vc_custom_1551053564472{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background-color: #ef2673 !important;}”][it_counter use_icon=”” title_font_weight=”” item_value=”875″ item_font_weight=”” item_title=”فنجان قهوه” title_color=”#ffffff” numbers_color=”#ffffff” numbers_size=”36″][/it_counter][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/12″ css=”.vc_custom_1497742229474{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][it_counter use_icon=”” title_font_weight=”” item_value=”252″ item_font_weight=”” item_title=”مشتریان” numbers_color=”#ef2673″ numbers_size=”36″][/it_counter][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][it_price_table pricing_style=”pricing-3″ bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ bor_hover_radius=”” titl_bg_main=”gradient” price_title=”پلن استاندارد” price_sub=”” price_price=”۱۰۵۰۰” currency=”” interval=”تومان” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%DB%B2%DB%B0%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%DB%B5%DB%B0%DB%B0%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%DB%B2%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%DB%B3%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D9%85%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”outline” btn_txt=”هم‌اکنون بخرید” btn_link=”url:%23|||” div_color=”rgba(0,0,0,0.06)” titl_bg_grad=”-moz-linear-gradient(left, #ef2673 0%, #2032aa 100%)” price_color=”#ffffff” idl_shad1=”0″ idl_shad2=”0″ idl_shad3=”40″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.09)” bg_color=”#ffffff” bt_border_color=”#eaeaea” bt_hover_color=”#448cff” bt_hover_border_color=”#448cff”]

[/it_price_table][/vc_column][vc_column width=”1/3″][it_price_table pricing_style=”pricing-3″ featured=”1″ bg_main=”gradient” bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ bor_hover_radius=”” price_title=”پلن ویژه” price_sub=”” price_price=”۲۵۹۰۰” currency=”” interval=”تومان” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%DB%B2%DB%B0%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%DB%B5%DB%B0%DB%B0%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%DB%B2%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%DB%B3%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D9%85%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”outline” btn_txt=”هم‌اکنون بخرید” btn_link=”url:%23|||” main_color=”#ffffff” price_color=”#ffffff” bg_grad=”-moz-linear-gradient(bottom, #2032aa 0%, #ef2673 100%)” titl_color=”#ffffff” margin_right=”-15″ margin_left=”-15″ idl_shad1=”0″ idl_shad2=”0″ idl_shad3=”40″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.2)” bt_color=”#ffffff” bt_border_color=”#ffffff”]

[/it_price_table][/vc_column][vc_column width=”1/3″][it_price_table pricing_style=”pricing-3″ bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ bor_hover_radius=”” titl_bg_main=”gradient” price_title=”پلن طلایی” price_sub=”” price_price=”۸۵۰۰۰” currency=”” interval=”تومان” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%DB%B2%DB%B0%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%DB%B5%DB%B0%DB%B0%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%DB%B2%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%DB%B3%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D9%85%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”outline” btn_txt=”هم‌اکنون بخرید” btn_link=”url:%23|||” div_color=”rgba(0,0,0,0.06)” titl_bg_grad=”-moz-linear-gradient(left, #2032aa 0%, #ef2673 100%)” price_color=”#ffffff” idl_shad1=”0″ idl_shad2=”0″ idl_shad3=”40″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.09)” bg_color=”#ffffff” bt_border_color=”#eaeaea” bt_hover_color=”#448cff” bt_hover_border_color=”#448cff”]

 

[/it_price_table][/vc_column][/vc_row]